top of page

Πάμε προδημοτική;

Updated: Jul 11, 2020

Η φοίτηση στην προδημοτική αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού μας, τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και σε ψυχολογικό τομέ. Το παιδί, αναμένεται αφενός, να αναπτύξει ή να ενισχύσει τις ήδη ανεπτυγμένες δεξιότητες του ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Α’ δημοτικού και αφετέρου, να προετοιμαστεί κατάλληλα για την μετάβαση σε ένα νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο με πιο αυστηρά όρια και υψηλότερες απαιτήσεις.

Γράφει η Μαριλένα Παπουτέ, Πτυχιούχος Ειδική Παιδαγωγός Ειδίκευση: Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Ατόμων με Νοητική Αναπηρία ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες

Η κατάκτηση ποικίλων δεξιοτήτων - γνωστικών, κινητικών, γλωσσικών και επικοινωνιακών - πριν την φοίτηση στην προδημοτική, αναμένεται να διευκολύνει την φοίτηση του παιδιού στην προδημοτική και σταδιακά την ομαλή μετάβαση στην Α’ δημοτικού.


Ενδεικτικά, μέχρι την ηλικία των 5 ετών:


- Το παιδί έχει αναπτύξει ένα αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο, και μπορεί να ξεκινήσει και να διατηρήσει μια συζήτηση με ένα άλλο άτομο.

- Ο λόγος του είναι καταληπτός από τους γύρω του και μπορεί να αρθρώνει σωστά τους περισσότερους ήχους και συμπλέγματα (πχ. σ / ξ/ ψ /ρ)

- Είναι σε θέση να αφηγηθεί μια απλή ιστορία

- Ακολουθεί σύνθετες οδηγίες που αφορούν 2 διαφορετικά θέματα πχ. πέταξε το χαρτί στον κάλαθο και μετά βάλε το βιβλίο στη βιβλιοθήκη

- Αναγνωρίζει χρώματα

- Ονοματίζει οικεία αντικείμενα ή ζώα που του παρουσιάζονται εικονιστικά

- Ακούει ένα μικρό παραμύθι απαντώντας σε απλές ερωτήσεις (τι, που, ποιος)

- Παίζει παιγνίδια με άλλα παιδιά της ηλικίας του, και να αντιλαμβάνεται την εναλλαγή σειράς

- Μπορεί να ασχοληθεί με μια δραστηριότητα ή ένα παιγνίδι που το ενδιαφέρει για 10 ή περισσότερα λεπτά

- Αναγνωρίζει συμβολικά τους αριθμούς 1-9 και να μπορεί να τους αντιστοιχεί με την κατάλληλη ποσότητα – χρήση απτών και εικονιστικών αντικειμένων

- Γνωρίζει χωρικές έννοιες – μέσα, έξω, δίπλα, δεξιά, αριστερά

- Γνωρίζει προμαθηματικές έννοιες – πολλά/λίγα, μεγαλύτερο/ μικρότερο

- Κατανοεί ότι μια ακολουθία από φωνήματα σχηματίζει μια λέξη, και παραπέμπει σε μια συγκεκριμένη έννοια

- Αναγνωρίζει ότι οι λέξεις ξεκινούν από τα αριστερά και καταλήγουν στα δεξιά

- Εντοπίζει και ομαδοποιεί πανομοιότυπα αντικείμενα, ή/και αντικείμενα με όμοιο χρώμα ή σχήμα

- Σχηματίζει ένα πάζλ

- Ανταποκρίνεται σε προγραφικές δραστηριότητες με ποικιλία υλικών: πινέλα, παστέλ, μολύβια και ξυλομπογιές σε ποικίλα μεγέθη.

- Eκφράζει τα συναισθήματα του και τις ανάγκες και τις επιθυμίες του

- Ξεκινά να παρουσιάζει προτίμηση στο δεξί ή αριστερό χέρι

- Παρουσιάζει καλό οπτικοκινητικό συντονισμό

- Σταδιακά να αναπτύσσεται η τριποδική λαβή, κρατώντας το μολύβι με τα δάχτυλα του

- Μπορεί να πηδά με τα δύο πόδια, να σταθεί στο ένα πόδι, να τρέχει, και να προσπεράσει εμπόδια που βρίσκονται στο χώρο.


Προτείνεται επίσης, μετά την ηλικία των 3 ετών, να πραγματοποιείται εξέταση όρασης, ενώ σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες όρασης, ο έλεγχος πιθανό να πραγματοποιηθεί και σε μικρότερη ηλικία


Η νηπιαγωγός του παιδιού αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς που μπορεί να σας ενημερώσει για την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Προσπαθήστε να διατηρείτε μια καλή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών σας.


Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι κάθε παιδί ακολουθεί τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία αναφορικά με την αναπτυξιακή πρόοδο του παιδιού σας, το ιδανικότερα άτομο για να σας καθοδηγήσει είναι ο παιδίατρος σας.

269 views0 comments
bottom of page